Ersättningskollen försäkringskassan

Ersättningskollen | Få koll på hur mycket pengar du kan få vid …

Ersättningskollen | Få koll på hur mycket pengar du kan få vid sjukdom eller olycksfall

Genom ditt kollektivavtal får du, utöver ersättning från Försäkringskassan, 10% av lönen upp till 10 prisbasbelopp från din arbetsgivare. Åtta av tio tjänstemän …

Här får du koll på hur mycket pengar du kan få om du blir sjuk eller råkar ut för ett olycksfall.

Kassakollen – detta kan Försäkringskassan göra för dig

Kassakollen – detta kan Försäkringskassan göra för dig – Försäkringskassan

Kassakollen beräknar preliminärt vad man kan få för ersättning om man blir sjuk, får barn eller om man kan få bostadsbidrag.

Ersättningskollen.se – Svensk Försäkring

Sjukpenning för anställda – Försäkringskassan

Med Ersättningskollen kan du enkelt och snabbt räkna ut ungefär hur mycket du kan få i sjukpenning och sjuklön. Du får knappt 80 procent av din lön upp till …

Sjukpenning är något du kan få när du som anställd inte kan arbeta, för att du är sjuk. Det krävs en sjukskrivning av Försäkringskassan för att du ska få sjukpenning. Ändra omfattning på sjukpenning. Rehabiliteringsansvar. Om jag är sjuk länge?

Försäkringskassan på LinkedIn: Kolla in Ersättningskollen.se

Svensk Försäkring

Ersättningskollen.se är en tjänst för dig som vill veta hur mycket du får i ersättning om du skulle bli sjuk. Tjänsten är ett samarbete mellan Försäkringskassa, …

Att bli sjuk eller skadad på jobbet är inget man planerar för. Det är många som är osäkra på hur mycket man får i ersättning när man blir sjuk.)

Sjuklön och sjukpension – Unionen

Tips! Kolla in Ersattningskollen.se – här får du koll på hur mycket pengar du kan få om du blir sjuk eller råkar ut för ett olycksfall. Gå till ➡️…

Över en miljon har använt Ersättningskollen – Afa Försäkring

Sjuklön och sjukpension | Unionen

Utöver ersättning från Försäkringskassan kan du få ersättning från försäkringsbolaget Alecta om din arbetsgivare har kollektivavtal . Är du sjuk i mer än tre …

Sjukanmäl dig till din arbetsgivare den första dagen som du inte kan arbeta på grund av sjukdom. De första 14 dagarna vid sjukdom får du lagstadgad sjuklön från arbetsgivaren, förutom karensavdrag. För dag 15 och framåt får du sjukpenning från Försäkringskassan och har din arbetsgivare kollektivavtal kan du då också få sjuklön.

Ersättningskollen ger helhetsbild | nft

Pressrum | Afa Försäkring

14 sep. 2017 — Ersättningskollen är ett enkelt och unikt webbverktyg som ger en samlad bild över försäkringsskyddet om man skulle bli långvarigt sjuk eller …

Webbtjänsten ersättningskollen.se har nu passerat en miljon besökare. 7 av 10 användare säger sig vara nöjda eller mycket nöjda med tjänsten, som ger information om ersättning vid sjukdom, olycksfall och arbetsskada på ett användarvänligt och enkelt sätt.

Två miljoner besökare – nu med ökad tillgänglighet – Via TT

Ersättningskollen är en webbtjänst (ersattningskollen.se) där en löntagare enkelt kan se vilka ersättningar han eller hon kan få, om denne drabbas av …

Sjukförsäkring − trygghet vid sjukdom – Handelsbanken

Två miljoner besökare – nu med ökad tillgänglighet | Försäkringskassan

21 jan. 2020 — På ersättningskollen.se har Försäkringskassan, AFA Försäkring och Svensk Försäkring sedan 2014 gjort det möjligt att på ett enkelt sätt ta …

Över två miljoner unika användare har använt ersättningskollen.se sedan starten 2014. Den har nu tillgänglighetsanpassats och är lättare att använda för fler.

Handelsbanken

Du får ersättning varje månad, utöver den som arbetsgivaren och försäkringskassan betalar. Du får ersättning från sjukförsäkringen om du blir sjuk till minst 50 …

Keywords: ersättningskollen försäkringskassan