Seb active 55

SEB Active 55 A – allt om fonden – Dagens industri

SEB Active 55 A – allt om fonden

SEB Active 55 har som målsättning att långsiktigt öka värdet av din investering genom att överträffa sitt jämförelseindex. Med hjälp av analys och urval tar …

Här hittar du all nödvändig information om SEB Active 55 A i form av insättningkrav, placeringsstrategi, snittavkastning, Morningstars rating, risknivå (volalitet), tillgångsfördelning samt fondens största innehav och vilka branscher man placerar i.

SEB Active-fonder – helhetsfonder

SEB Active-fonder – helhetsfonder | SEB

I ett normalläge investerar fonden 55 procent i aktierelaterade värdepapper, men beroende på marknadsläge kan fondens aktieandel variera mellan 40–70 procent.

SEB Active-fonder är ett komplett sparande i en enda fond där våra förvaltare hanterar marknadens svängningar åt dig. Aktivt förvaltade. Enkelt och bekvämt för dig.

SEB Strategi Möjlighet sammanläggs med SEB Active 55

SEB Strategi Möjlighet sammanläggs med SEB Active 55 | SEB

27 sep. 2021 — Fondbolaget SEB Investment Management AB har beslutat att lägga samman SEB Strategi Möjlighet med den nya fonden SEB Active 55. Sammanläggningen …

SEB Active 55

Denna informationsbroschyr avser SEB Active 55 (”Fonden”). Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder. SEB Investment …

SEB Active 55 A – Är den bra? – Opti

SEB Active 55 A – Är den bra? | Opti

SEB Active 55 A är en blandfond. Blandfonder innehåller som namnet antyder en blandning av flera tillgångsslag, oftast aktier och obligationer.

SEB Active 55 A är en blandfond. Blandfonder innehåller som namnet antyder en blandning av flera tillgångsslag, oftast aktier och obligationer. Just den här typen av blandfond tar en medelhög risk och innehåller vanligtvis 35 – 65 % aktier.

SEB Active 55 F – Är den bra? – Opti

SEB Active 55 F – Är den bra? | Opti

SEB Active 55 F är en blandfond. Blandfonder innehåller som namnet antyder en blandning av flera tillgångsslag, oftast aktier och obligationer.

SEB Active 55 F är en blandfond. Blandfonder innehåller som namnet antyder en blandning av flera tillgångsslag, oftast aktier och obligationer. Just den här typen av blandfond tar en medelhög risk och innehåller vanligtvis 35 – 65 % aktier.

SEB Active 55 A – msse.se

SEB Active 55 A

SEB Active 55 har som målsättning att långsiktigt öka värdet av din investering genom att överträffa sitt jämförelseindex. Med hjälp av analys och urval tar …

SEB Active 55

Andelsklass A Icke utdelande (SEK)

Fondbolag: SEB Investment Management AB, ett dotterbolag till Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ). Mål och placeringsinriktning. SEB Active 55 har som …

0P0001NPH2 Fond | SEB Active 55 A Kurs i Realtid

0P0001NPH2 Fond | SEB Active 55 A Kurs i Realtid – Investing.com

Information om SEB Active 55 A fond live (0P0001NPH2 fond). Diagram, analys, historisk, pris och kurs i realtid. 0P0001NPH2 komponenter, börsvärde och …

Information om SEB Active 55 A fond live (0P0001NPH2 fond). Diagram, analys, historisk, pris och kurs i realtid. 0P0001NPH2 komponenter, börsvärde och kategori.

SESA5EN Quote – SEB Active 55 Fund – Bloomberg Markets

Performance charts for SEB Active 55 Fund (SESA5EN) including intraday, historical and comparison charts, technical analysis and trend lines.

Keywords: seb active 55, seb active 55 a