Sjuklön försäkringskassan arbetsgivare

Sjukpenning för anställda – Försäkringskassan

Här kan du som är arbetsgivare läsa om hur du kan bedöma om din medarbetare har rätt till sjuklön. Du kan också läsa om hur du räknar ut sjuklönen.

Sjukpenning är något du kan få när du som anställd inte kan arbeta, för att du är sjuk. Det krävs en sjukskrivning av Försäkringskassan för att du ska få sjukpenning. Ändra omfattning på sjukpenning. Rehabiliteringsansvar. Om jag är sjuk länge?

Sjuklön – Försäkringskassan

Sjuklön

Här hittar du som arbetsgivare information om sjuklön, sjukpenning under de första 90 dagarna och alternativ till sjukskrivning. Du får också kunskap om …

Sjuk medarbetare dag 1–90 – Försäkringskassan

Sjuk medarbetare dag 1–90

Som arbetsgivare lämnar du varje månad in en arbetsgivardeklaration till Skatteverket och fyller i sjuklönekostnaden. Skatteverket meddelar i sin tur …

Ersättning för höga sjuklönekostnader – Försäkringskassan

Ersättning för höga sjuklönekostnader

Vad du som arbetsgivare ska göra om en medarbetare är sjuk, får en arbetsskada eller behöver vårda en närstående.

Arbetsgivare – Försäkringskassan

Arbetsgivare

Som arbetsgivare ska du genomföra de åtgärder som behövs för att hjälpa … andra arbetsuppgifter kan hens rätt till sjuklön eller sjukpenning påverkas.

Vad du som arbetsgivare ska göra om en medarbetare är sjuk, får en arbetsskada eller behöver vårda en närstående.

Sjuk medarbetare från dag 91 – Försäkringskassan

Sjuk medarbetare från dag 91

Särskilt högriskskydd innebär att du som arbetsgivare kan få ersättning för dina sjuklönekostnader om medarbetaren riskerar att ha långa sjukperioder eller …

Sjuk ofta eller länge – särskilt högriskskydd – Försäkringskassan

Sjuk ofta eller länge – särskilt högriskskydd

Om du inte kan arbeta för att du är sjuk kan du få sjukpenning. De första två veckorna du är sjuk betalar oftast din arbetsgivare sjuklön till dig i stället …

Anställd – Försäkringskassan

12 jan. 2023 — Du skriver ett läkarintyg om du bedömer att din patient inte kan arbeta … sig hos Försäkringskassan dag 1 om hen inte har en arbetsgivare.

Om du blir sjuk och har någon form av anställning kan du få ersättning från Försäkringskassan.

Intyg för sjukpenning – Försäkringskassan

Vad gäller för mig som arbetsgivare? Karensavdraget är 20 procent av den sjuklön som medarbetaren får en genomsnittlig vecka när hen är sjuk.

Här får du som har en patient som ska ansöka om sjukpenning information om hur du fyller i läkarintyget och om vem som gör vad. Här hittar du även information om alternativ till sjukpenning.

Karensdagen ersätts av ett karensavdrag – Försäkringskassan

Karensdagen ersätts av ett karensavdrag

Keywords: sjuklön försäkringskassan arbetsgivare, särskilt avtal med arbetsgivaren försäkringskassan